Arbetsdag 23 april, 10-13

Nu kan vi äntligen träffas och snygga till på hembygdsgården. Alla är välkomna!

Ta gärna med ett eget verktyg och handskar eller vad du kan komma på.

Att göra:

  • Klippa ner rosenbuskarna
  • Kolla fasaden vid dörren, färgen släpper
  • Se över gräsklipparroboten
  • Ny kod till nyckelbox
  • Se över staketet, eller ska det byggas nytt vid parkeringen. Material behövs
  • Laga foten på vår infoskylten vid kyrkan
  • Bränna av gräs
  • Byta bänkarna på ”berghällen”
  • Röj sly vid gamla dasset
  • Röj bort buskar och skott från nerklippta träd